Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Was Saul een goed koning? Hij was dapper, maar ongehoorzaam aan God.

10. Wien moest Samuël toen zalven? Bavid, den jongsten zoon van Izaï, uit den

stam van Juda.

11. Hoe werd David bij Saul bekend?

Hij kwam bij hem, om op de harp te spelen.

12. Deed David toen ook dappere daden? Hij versloeg den reus Goliath, met een

slingersteen.

13. Wie had hij te voren al verslagen? Een leeuw en een beer, die op zijne schapen aanvielen.

14. Wie was David's beste vriend? Jonathan, een godvruchtige en dappere zoon

van Saul.

15. Wie was Davits eerste vrouw? Michal, de dochter van Saul.

1 Sam. 1 tot 4, 9 en 10, en 16 tot 18.

18.

1. Bleef David altijd in Saul's gunst? Neen; Saul haatte hem, omdat het volk hem

liefhad.

2. Wat volgde hieruit?

David moest vluchten voor Saul, en eenige honderden mannen voegden zich bij hem.

3. Zocht Saul David niet op?

Ja; doch de Heer bewaarde David overal.

4. Wat lezen wij van Abigaïl?

Zij redde haren man Nabal uit David's hand, en werd zijne vrouw, toen Nabal dood was.

B 5 5. Wat

Sluiten