Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Werd David daarvoor niet gestraft? De profeet Nathan bestrafte David , en hij

vernederde zich voor God.

5. Kreeg David ook kinderen bij Bathséba? Hun eerste zoon stierf terstond, de andere

was Salomo.

6. Welk verdriet had David van zijne kinderen ? Zijne dochter Thamar werd door zijn zoon

Amnon mishandeld.

7. Werd Amnon daarvoor ook gestraft? Hij werd gedood door Absalom, die naderhand tegen zijn vader opstond.

8. En hoe ging het Absalom?

Absalom kwam op de vlucht aan een ellendig einde; maar later stond Adónia weder tegen zijn vader op.

9. Deed David nog meer kwaad?

Ja; uit hoogmoed liet hij zijn volk tellen, en werd daarvoor met de pest gestraft.

10. Hoe lang heeft David geregeerd? Eerst zeven jaren over Juda, en toen nog

drie en dertig jaren over de twaalf stammen.

11. Heeft hij ook iets geschreven?

Ja; de meeste der 150 Psalmen zijn van David.

2 Sam. 9, 11 tot 18 en 24. 1 Kon. 1 en 2. 5SO.

1. Welk een man was Salomo?

Salomo was de opvolger van David, en bij uitnemendheid wijs.

2. Hoe kwam hij aan die wijsheid ?

Toen hij nog jong was, bad hij God daarom.

3. Welk

Sluiten