Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Wélk was Sdlomo's eerste recht? '

Hij besliste het verschil van twee vrouwen, over een kind.

4. Hoe wees hij dat verschil uit?

Hij hield zich, alsof hij het kind in twee stukken wilde deelen, om te zien wie de ware moeder was".

5. Wat heeft Sdlomo gebouwd?

Een schoonen tempel, te Jeruzalem, op den berg Moria.

6. Had Sdlomo eene gelukkige regeering? Ja; hij had altijd vrede, en zijn volk werd

zeer rijk.

7. Hoe was hij gezien bij andere koningen? .*

Zóó, dat zelfs de koningin van Scbefca kwam, om zijne wijsheid te hooren.

8. Leefde hij geheel onberispelijk?

Neen; hij nam veel vreemde vrouwen, die hem tot afgoderij verleidden.

9. Werd hij om deze zonden ook gestraft ? Ja; hij kreeg veel vijanden, onder anderen

Jeróbeam.

10. Hebben wij ook nog boeken van Sdlomo? Ja; de Spreuken, den Prediker en het

Hooglied.

11. Hoe lang regeerde hij? Veertig jaren.

12. Wie was zijn opvolger? Zijn zoon Rehabeam.

13. Was Réhdbeam ook wijs?

Neen; hij verwierp den raad van oude menschen, en dreigde het volk met eene harde regeering.

14. Van

Sluiten