Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Van welk gevolg was dat?

Dat tien stammen, door Jeróbeam opgeruid, van hem afvielen, en hij alleen Juda en Benjamin overhield.

15. Hoe werden deze twee koninkrijken naderhand genoemd?

Het koninkrijk van1 Israël en het koninkrijk van Juda. 1 Kon. 3 tot 12.

21.

1. Hoeveel koningen hebben geregeerd over Israël?

Negentien, waarvan Jeróbeam de eerste en Hozéa de laatste was.

2. Welk kwaad deed de koning Jeróbeam? Hij richtte twee gouden kalveren op, één

te Dan en één te Bethel; en deze beeldendienst is altijd in het koninkrijk van Israël in gebruik gebleven.

3. Wie was Achab?

Een zeer goddeloos koning van Israël, een gruwelijk afgodendienaar.

4. Hoe stierf Achab?

Hij werd in den strijd doodelijk gewond, en de honden lekten zijn bloed op.

5. Wat deed Jehu?

Hij doodde Izébel, de booze weduwe van Achab, en al Achab's nakomelingen, en werd zelf koning.

6. Was hij een godvreezend koning?

Jehu roeide alle andere afgoderij uit, behalve die van de twee gouden kalveren.

7. Wat lezen wij van koning Joas?

Joas was de kleinzoon van Jehu; hij nam den

ko-

Sluiten