Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hij in den tempel als priester wilde offeren.

15. Wie werd er toen honing over Juda? Jotham, zijn zoon, die wèl regeerde en de

Ammonieten cijnsbaar maakte.

16. Wie volgde Jotham op?

Zijn zoon Achaz, een gruwelijk afgodendienaar. 2 Kron. 10 tot 28.

23.

1. Had Achaz ook zulk een goddeloozen zoon tot opvolger?

Neen; zijn zoon Hiskia herstelde den dienst van God.

2. Was hij in zijne regeering gelukkig? Ja; want hij schudde het juk des konings

van Assyrië af.

3. Wat gebeurde daarbij?

Sanherib, de koning van Assyrië, belegerde Jeruzalem; doch een Engel versloeg honderd vijf en tachtig duizend Assyriërs.

4. Wat lezen wij nog van Hiskia?

Dat hem, toen hij krank was, nog vijftien jaren levens werden toegezegd.

5. Wie regeerde na hem?

Zijn zoon Manasse, een gïuwehjk afgodendienaar, maar die naderhand in de gevangenis bekeerd werd.

6. Welk een man was Amon, de zoon van ■Manasse?

Amon volgde wel het kwade van zijnen vader na, maar niet het goede,

7. Wie was de volgende koning?

De vrome Josïa. 8. Hoe

Sluiten