Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Hoe kwam Josia aan zijn einde?

Hij trok op tegen den koning Pharao, zonder Gods bevel, en kwam dus om.

9. Wie waren de vier laatste koningen van Juda?

Joahaz, Jójakim, Jójacbin en Zedekia.

10. Hoe ging het hen?

Joahaz is in Egypte gestorven, en Jójakim

en Jójachin zijn naar Babel gevoerd.

11. En wat gebeurde onder Zedekia?

Nebukadnézar, koning van Babel, nam Jeruzalem in, stak den koning de oogen uit,

verwoestte stad en tempel, en voerde de Joden naar Babel.

12. Hoe lang bestond het koninkrijk van Juda?

Omtrent vierhonderd jaren. 2 Kon. 24 en 25. 2 Kron. .29 tot 36.

24.

h Wie waren de voornaamste profeten in het rijk van Israël? Elfa en Elisa.

2. In welken tijd heeft Elia geleefd? In de dagen van Achab en Ahazia.

3. Wat lezen wij het eerst van hem?

Hij voorzeide, dat het in drie jaren niet .zou regenen, en het gebeurde zoo.

4. Waarvan leefde Elia in dien tijd-

De raven brachten hem, bij de beek Krith, brood en vleesch.

5. Welke wonderwerken heeft Elia gedaan? Hij onderhield eene arme weduwe met een

weinig meel en olie, en wekte haren zoon uit ;den dood op.

C 6. Wat

Sluiten