Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Wat heeft hij op den berg Karmel gedaan, ? Hij bad, en vuur van den hemel kwam neder

en verteerde zijne offerande.

7. Heeft hij nog eens vuur van den hemel afgebeden ?

Ja; om krijgslieden, die hem gevangen wilden nemen, te verteren.

8. Waar is Elia gebleven?

Hij is in een onweder ten hemel gevaren.

9. Wie was zijn opvolger?

Zijn dienaar EHsa, op wien Elia's mantel nederviel, toen hij ten hemel voer.

10. Lezen wij van Elisa ook wonderen?

Ja; hij ging droogvoets door de Jordaan; hij maakte ongezond water goed; jongens, die hem bespotten, werden door beren verscheurd; en hij vermeerderde de olie van eene arme weduwe.

11. Lezen wij nog meer van hem?

Hij wekte ook een kind op; genas Naaman van melaatschheid en strafte er Géhazi mede; en hij sloeg het leger der Syriërs mat blindheid.

12. Is er nog meer zonderlings met hem gebeurd ?

Een man, die in Elfsa's graf werd begraven, werd weder levend.

1 Kon. 17, 18 en 19. 2 Kon. 1 tot 8 en 13. $M 85.

1. Wie was Esther ? Eene schoone jonge dochter uit Israël, te Susan in Perzië, die door haar neef Mórdecha'ï was opgevoed. ^

Sluiten