Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Welke bijzondere eer genoot zij?

De koning Ahasvéros nam haar itot vrouw.

3. Was de koning toen nog ongetrouwd? Neen; maar hij had zjjne vorige vrouw,

Vasthi, verstooten.

A. Was Mórdechaï bij den koning ook in aanzien ?

Wel had Mórdechaï den koning het leven gered, maar dit was lang vergeten.

5. Wat gebeurde er in dien tijd? Haman, een vijand van Mórdechaï, bewoog

den koning, om al de Joden in zijn koninkrijk te laten ombrengen.

6. Hoe werd dit onheil voorkomen ? Esther smeekte om de behoudenis der Joden,

I en de koning stond haar verzoek toe.

7. Hoe werd Mórdechaï weder bekend bij ' den koning ?

Op zekeren nacht liet de koning zich de aanteekeningen van het vroeger gebeurde voorlezen , en hoorde toen, welken dienst Mórdechaï hem had gedaan.

8. Wat volgde hierop ?

De koning verhief Mórdechaï tot de grootste eer.

9. En hoe ging het met Haman?

Hij werd opgehangen aan de galg, die hij voor Mórdechaï had opgericht.

10. Bleef het daarbij?

Neen; de koning gaf den Joden vrijheid, om I zich tegen hunne vijanden te verdedigen. ■

11. Wanneer wordt die uitredding door de \ Joden gevierd?

Ieder jaar, op het Purim-feest.

Het boek Esther.

C 2 1. Hoe

Sluiten