Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Wat deden de Joden, toen de stad volbouwd was?

De wet werd openlijk voorgelezen, men loofde . en dankte God, en vierde wederom het feest der loofhutten.

De boeken Ezra, Nehemia en Haggaï. Zach. 4.

27.

I, Hoe worden de boeken des Ouden Testa-

ments verdeeld?

In 5 wetboeken; 12 historische boeken; 5 poëtische boeken, en 17 profetische boeken.

2. Welke zijn de wetboeken?

Genesis, Exodus, Leviticus, Nümeri en Deuteronomium.

3. Welke zijn de historische?

De boeken van Jozua, de Richteren, Ruth , 2 boeken van Samuël, 2 der Koningen, 2 der Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther.

4. Welke zijn de vijf poëtische boeken ? Het boek van Job, de Psalmen, de Spreuken, de Prediker en het Hooglied.

5. Hoe worden deprofetische boeken verdeeld? In vier groote profeten en 12 kleine.

6. Welke zijn de groote profeten? Jesaja, Jeremia, Ezéchiël en Daniël.

7. Wat weet gij van Jesaja?

Dat hij geprofeteerd heeft in den tijd van Uzzia, Jotham, Achaz en Hiskia.

8. Wanneer leefde Jeremia?

Jeremia was van priesterlijke af komst, begon zijne profetische bediening onder den koning C3 Jo-

Sluiten