Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Josla, en heeft de verwoesting van Jeruzalem overleefd.

9. Wat hebben wij van Jeremia? Zijne profetiën en klaagliederen.

10. Wie was Ezéchiël?

Ezéehiël was ook van priesterlijk geslacht; hij werd met Jechónia naar Babel weggevoerd.

11. Wie was Daniël?

Een jonkman uit den stam van Juda, die met Sadrach, Mesach en Abédnego zeer gezien was aan het hof van den koning van Babel.

12. Wat bracht Daniël in zooveel aanzien? Zijne wijsheid in het verklaren van 's konings

droomen.

13. Wat viel er met Sadrach, Mesach en Abédnego voor?

Deze drie vrienden van Daniël wilden het beeld van den koning Nebukadnézar niet aanbidden.

14. Wat gebeurde toen?

Zij werden in een gloeienden oven geworpen maar hunne kleederen werden niet eens gezengd.

15. Welk wonderbaar gevalbejegende Daniël? Hij werd om zijne godsvrucht in een kuil

vol leeuwen geworpen, doch de leeuwen deerden hem niet.

Dan. 1, 2, 3 en 6. «8.

1. Welke zijn de kleine profeten? Hoséa. Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,

Na.

Sluiten