Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Wanneer heeft Micha geprofeteerd? Micha is een tijdgenoot van Jesaja en Hoséa

geweest.

13. Tegen wie sprak Nahum? Nahum sprak tegen de stad Ninevé.

14. Tot welken tijd behoort Hdbakuk? Men denkt, dat Habakuk in of na den tijd

van Manasse geprofeteerd heeft.

15. En wanneer leefde Zephdnja? Zephanja leefde onder koning Josfa.

16. Wanneer hebben de drie laatste profeten geleefd?

Haggaï, Zacharia en Maleachi hebben geprofeteerd na de Babylonische ballingschap.

89.

1. Hoe werden de Joden, na de wederkomst in hun land, bestuurd?

Tiy hadden vrijheid van godsdienst, doch waren aan de koningen van Perzië onderworpen.

2. Onder wiens macht kwamen zij naderhand?'

Onder de heerschappij van Alexander den Groote, die echter Jeruzalem en het Joodsche volk spaarde.

3. Hoe ging het met de Joden na Alexander''s dood?

Zij kwamen eerst onder de koningen van Egypte , die zeer goed voor hen waren, en daarna onder de Syrische vorsten, die hen zwaar verdrukten.

4. Onder wien leden zij het meest? Onder den Syrischen koning Antiochus Epi-

phanes.

5. Wat

Sluiten