Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Wat deed deze?

Hg ontheiligde den tempel, en vervolgde allen, die hun godsdienst getrouw bleven.

6. Wie verlosten hen van dien dwingeland? Mattathias en zijne zonen, die onder den naam

van Makkabeën bekend zijn.

7. Hoe begon Mattathias dat groote werk? Hij verwekte een opstand, en toog, met eene

menigte Joden, naar het gebergte.

8. Gelukte hem zijne onderneming wel?

In den beginne werden de Joden verslagen, doch zij verloren den moed niet.

9. Hoe handelde Anttochus ondertusschen? Hij beging de verschrikkelijkste wreedheden

tegen de Joden.

10. En wat deed Mattathias daarop?

Hij ging overal het land door, om de heidensche afgoden en altaren omver te werpen.

11. Door wie werd dit werk na den dood van Mattathias voortgezet?

Door zijne zonen: Judas, Jonathan en Simon.

12. Waar staan de 'daden dezer mannen beschreven ? m

In hel eerste en tweede boek der Makkabeën.

30.

h Welke voorname dingen deed Judas de Makkabeër ?

Hij versloeg meermalen de veldoversten van den 'koning Anti'ochus Epiphanes.

2. Nam AnMochus daarover geen maak? Hij verzamelde een ongemeen groot leger, C 5 vamr

Sluiten