Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Judas versloeg dat ook en behaalde grooten buit.

3. Welk gebruik maakte Judas van deze overwinning ?

Hij herstelde den tempel, en bracht den dienst van God weder tot stand.

4. Bleef Judas de Makkabeër altijd voorspoedig 9

Neen; eindelijk werd hij verslagen, en de vijanden namen Jeruzalem weder in.

5. Werden de Joden nog weder verlost? Ja, door Jonathan den Makkabeër, die eindelijk vrede met de Syriërs maakte.

6. Welke waardigheid kreeg deze na dien tijd? Hij werd hoogepriester.

7. Hoe was het einde van Jonathan?

Hij werd verraderlijk gevangen genomen, en daarna omgebracht.

8. Wie was zijn opvolger?

Daartoe verzocht het geheele volk zijn godvreezenden en verstandigen broeder Simon.

9. Hoe gedroeg zich Simon in die betrekking ? Zeer dapper. Hij nam het slot Akra in,

waaruit de vijanden altijd nog veel kwaad gedaan hadden. Het volk was zeer gelukkig onder zijn bestuur, en droeg hem de vorstelijke waardigheid op.

10. Hoe is hij aan zijn einde gekomen?

Hij werd , met twee van zijne zonen, door verraad van zijn eigen schoonzoon, omgebracht.

11. Wie was zijn opvolger? Zijn zoon Johannes Hyrkanus.

1. Hoe

Sluiten