Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31.

1. Hoe regeerde Johannes Hyrkanus?

Hij maakte zich geheel onafhankelijk van de Syriërs, en onderwierp de Edomieten en de Samaritanen.

2. Had hij in het geheel geen tegenspoed? Ja; de Pharizeën en Sadduceën begonnen veel

verwarring aan te richten.

3. Wie volgde Johannes Hyrhanus op? Zijn oudste zoon Aristobulus, die den naam

van koning aannam.

4. Hoe gedroeg zich Aristobulus?

Hij was een dapper vorst; doch hij heeft zijne moeder doen sterven, en een zijner broeders laten ombrengen.

5 Wie is hem opgevolgd?

Zijn broeder Alexander Janneus.

6. Was deze een lofwaardig honing?

Hij was gelukkig in den oorlog, maar wreedaardig en vooral bij de Pharizeën gehaat.

7. Aan wie liet hij het koninkrijk na? Aan zijne weduwe Alexandra, die de Pharizeën

begunstigde en de liefde van het volk herwon.

8. Wat gebeurde er na den dood van Alexandra?

Hare twee zonen beoorloogden elkander, en hierdoor kwamen de Romeinen tusschenbeide, die later Heródes tot koning aanstelden.

9. Wie was deze Heródes?

Een vreemdeling, maar getrouwd met eene Makkabeesche prinses.

10. Hoe

Sluiten