Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Hoe gedroeg zich Heródes?

Hij was kloekmoedig, doch jaloersch en wreed, zoodat hij zijne vrouw en verscheidene van zijne zonen liet ter dood brengen.

33.

1. Welk merkwaardig persoon is onder de regeering van Heródes géboren?

Jezus van Nazareth, de ware Messias, de Zoon van God.

2. Wie waren zijne ouders?

Hij is wonderdadig geboren, uit de maagd Maria, die aan Jozef verloofd was.

3. Waarom heet hij Jezus van Nazareth'! Omdat zijne moeder en Jozef te Nazareth

woonden, en hem daar opvoedden.

4. Is hij ook te Nazareth géboren? Neen; te Bethlehem.

5. Hoe kwam dat ?

Maria en Jozef waren naar Bethlehem gegaan , om daar opgeschreven te worden.

6. Waarom moest dat te Bethlehem geschieden ? Omdat zij uit de familie van koning David

waren.

7. Wélke zonderlinge omstandigheden hadden bij Jezus' geboorte plaats?

Een Engel maakte Jezus' geboorte bekend aan eenige herders buiten Bethlehem, en aanstonds daarop waren er zeer veel Engelen, die God verheerlijkten.

8. Wat deden toen de herders?

Zij gingen heen, en vonden alles zooals hun gezegd was,

9. Wie

Sluiten