Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij predikte boete en. bekeering, en doopte in de Jordaan.

7. Wie was de voornaamste man, dien hij gedoopt heeft?

Hij heeft Jezus zeiven gedoopt, en toen daalde de Geest van God op Jezus neder, en daar kwam eene stem uit den hemel.

8. Ondervond Johannes in zijn werk geen tegenstand ?

Ja; hij werd door Heródes Antipas in de gevangenis geworpen.

9. Wat veroorzaakte zijn dood?

Salomé verzocht, op aanstoken van hare moeder Heródias, om het hoofd van Johannes.

10. En waarom stond Heródes dit toe?

Hij had gezworen, dat hij haar alles zou toestaan, en schaamde zich nu, het te weigeren. Luk. 1 en 3. Matth. 14. Mark. 6.

35

1. Wanneer is Jezus in hel openbaar opgetreden ?

Toen hij dertig jaren oud en door Johannes gedoopt was.

2. Wat gebeurde na zijn doop?

Hij werd in de woestijn van den duivel verzocht.

3. Welke was deuitkomst van die verzoeking ? Dat de duivel hem verliet, en de Engelen

kwamen om hem te dienen.

4. Wat was Jezus' voornaamste werk?

Hij ging het geheele Joodsche land door,

deed

Sluiten