Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Heeft Jezus ook toekomende dingen voor{ zegd?

Jezus voorspelde zijn eigen lijden, dood en l opstanding, de verloochening van Petrus en het verraad van Judas.

13. Wat nog. meer?

De verwoesting van Jeruzalem, en zijne wederkomst, om de wereld te richten.

14. Met wie heeft Jezus belangrijke gesprekï-hen gehouden?

Met zijne discipelen, met eene Samaritaansche vrouw, met Nikodémus, met Maria en Martha en vele anderen.

36.

1. Welke zijn Jezus1 voornaamste wonderen? Hij heeft water in wijn veranderd; duizenden

ijïiet weinig brood en visch gevoed; ontelbare § zieken en gebrekkigen genezen; en, onder anF deren, Lazarus uit den dood opgewekt.

2. Wat kunnen wij daarin opmerken?

Al de wonderen van Jezus zijn weldaden geweest.

3. Waar leerde Jezus?

Overal, in de synagogen, in den tempel, in rde huizen en bij den weg, onder anderen eens op een berg.

4. En hoe was Jezus1 gedrag?

Hij diende God met nauwgezetheid en ijver, en onderwierp zich in alles aan Gods wil.

5. Hoe gedroeg hij zich jegens de menschen? | Hij was zijne' ouders gehoorzaam; onderIdanig aan de overheden; getrouw voor zijne

D vrien-

Sluiten