Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41.

1. Bleven de Apostelen met hun elven? Neen; zij kozen met het lot Matthi'as, in de

plaats van Judas.

2. Wat wedervoer hen op het Pinksterfeest? Onder een sterk geluid en vurige tongen,

ontvingen zij den Heiligen Geest.

3. Wat werkte dit uit?

Zij spraken in vreemde talen, en op dienzelfden dag werden er wel drie duizend menschen bekeerd.

4. Deden de Apostelen ook wonderwerken? Ja; kort daarna genazen Petrus en Johannes

een kreupelen bedelaar.

5. Ondervonden zij geen tegenstand?

Zij werden in de gevangenis gebracht; doch op hunne mannelijke verdediging ontslagen. •

6. Wat gebeurde met Ananias en Saffira? Zij werden om hunne leugentaal met een

plotselingen dood gestraft.

7. Wie was Gamaliël?

De leermeester van Paulus, die aanraadde de Apostelen met zachtheid te behandelen.

8. Wie was Sléphanus?

Een der zeven eerste diakenen, die door de Joden werd gesteenigd.

9. Wie was Philippus?

Ook een der eerste diakenen, die een kamerling van de koningin van Moorenland doopte.

10. Wie was Simon de toovenaar? Een boos mensch, die de gaven van den Heiligen Geest voor geld koopen wilde.

11. Was

Sluiten