Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Was de dienst van Petrus ook gezegend? Ja; onder anderen wekte hij te Joppe eene weldadige vrouw, Dorkas genaamd, uit den dood op.

12. Wat werd Petrus daar gelast?

Om het Evangelie aan den Heidenschen hoofdman Cornelius te prediken.

13. Was Petrus daartoe bereid?

Hjj maakte eerst bedenking, maar werd door een gezicht onderricht, dat alle onderscheid tusschen Joden en Heidenen nu ophield.

14. Wat gebeurde er, toen Petrus door Heródes Agrippa werd gevangen gezet?

Petrus werd in den nacht door een Engel verlost, en de koning zwaar gestraft.

15. Wat weten wij van Johannes?

Dat hij naar het eiland Patmos verbannen werd.

42.

% Wie was Paulus? Een geleerde Jood, eerst een bitter vijand van den Heere Jezus.

2. Wanneer werd hij bekeerd?

Toen hij naar Damaskus reisde, om de Christenen te vervolgen, hoorde hij eene stem uit den hemel, viel ter aarde en werd blind.

3. Wie onderrichtte hem het eerst van den weg der zaligheid?

Ananïas, die hem, door oplegging der handen, het gezicht wedergaf.

4. Waar heeft Paulus het eerst gepredikt? Hij reisde eerst naar Arabië, en naderhand

ging hij weder naar Damaskus. Drie jaren daarna kwam hij te Jeruzalem, en reisde later onder de Heidenen met Barnabas.

D 5 5. Wie

Sluiten