Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangen geweest, en daar waarschijnlijk den marteldood gestorven.

10. Wat heeft Paulus geschreven?

Veertien Brieven, namelgk een aan de Romeinen; twee aan die van Korinthe; een aan de Galaten; een aan de Efezers; een aan de Philippensen; een aan de Kolossensen; twee aan die van ïhessalonika; twee aan Timótheüs; een aan Titus; een aanPhilémon, en mogelijk ook den Brief aan de Hebreen.

11. Zijn ons, behalve de Evangeliën, nog geschriften van andere Apostelen overgebleven?

Wij hebben nog een Brief van Jakobus en een van Judas, twee van Petrus, en van Johannes drie Brieven en de Openbaring.

44.

1. Wie heeft, na den dood van Heródes den Groote, over de Joden geregeerd?

Zijn rijk is toen verdeeld geworden onder zijne zonen: Archelaüs, Heródes Antipas en Philippus.

2. Welk deel had Heródes Antipas ? Hij was viervorst van Galiléa.

3. Wat lezen wij van hem?

Dat hij Johannes den Dooper liet onthoofden en Jezus bespotte.

4. Wie. was Philippus? Viervorst van Ituréa en Tracbónitis.

5. En Archelaüs?

Nadat deze tien jaren koning van Judéa geweest was, hebben de Romeinen zich zijn land

toegeëigend. . <«

° 6. Hoe

Sluiten