Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Hoe werd Judéa toen bestuurd?

Door een stadhouder, die van den opperstadhouder over Syrië afhankelijk was.

7. Welke Romeinsche stadhouder is het meest bekend?

Pontius Pilatus, die den Zaligmaker heeft laten kruisigen.

8. Hoedanig een man was hij?

Hij wordt beschreven als een wreedaardig en gierig mensch.

9. Wat is zijn einde geweest?

Hij is, niet lang na Jezus' dood, naar Vienne, eene stad in Frankrijk, verbannen, waar men zegt, dat hij zijn eigen moordenaar geworden is. Matth. 2 : 22. Luk. 3:1.

45.

1. Hebben de Joden nooit weder een eigen koning gehad?

Heródes Agrippa is nog eens door den Romeinschen keizer tot koning van Judéa verheven, en heeft gelukkig geregeerd.

2. Staan er ook slechte daden van hem aangeteekend?

Ja; hij liet den Apostel Jakobus onthoofden, en behandelde de Christenen zeer slecht.

3. Wat wordt ons nog van dezen Heródes Agrippa verhaald?

Dat hij zich eens liet vleien, alsof hij een God en geen mensch was, en kort daarop ellendig den geest gaf.

4. Wie was zijn opvolger?

Zijn zoon Agrippa de jonge, die echter nooit

het

Sluiten