Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheele Joodsche land bezeten heeft. Hij was het, die tot Paulus zeide: «Gij beweegt^ mij bijna, een Christen te worden.»

5. Hadden de Romeinen in dien tijd geen bestuur over het Joodsche ' land?

Zij hadden er, evenals te voren, landvoogden , \ die het kasteel Antónia bij den tempel bezetten, en zelfs de kleederen van den hoogepriester I bewaarden.

6. Hoe ging het onder hen met\ de Joden ? De landvoogden verdrukten de Joden en

persten hen veel geld af, en ieder oproer maakte hun lot nog erger.

46.

1. Wie was de laatste landvoogd? Gessius Florus, die al zijne voorgangers in

wreedheid overtrof, en de Joden daardoor drong tot opstand en afval.

2. Hoe gedroegen zich de Joden onder deze mishandeling?

Velen verlieten het land; anderen beklaagden zich bij den opperlandvoogd van Syrië, doch werden niet gehoord.

3. Wat deed het verdrukte volk toen?

Er ontstond een algemeene opstand; doch daarbij kwamen zeer vele Joden jammerlijk om het leven.

4. Waren de Joden voor hun naderenden ondergang ook gewaarschuwd?

Men zegt, dat, kort vóór of in dezen tijd, verscheidene wonderbare zaken ter hunner waarschuwing gebeurd zijn.

5. Wer-

Sluiten