Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOTHEEK VOOtf BÏTBEESCHE OPVOEDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN C M. TANKINK

HOBNDERLOO

n n

No. 2

TOT DANKBAARHEID* GEROEPEN

DE WET-MACKAY NA 50 JAAR HERDACHT DOOR

Ds. C* A* VREUGDENHIL

DRIEËN TWINTIGSTE JAARGANG L- 1939 _J

UITGAVE DRUKKERIJ STICHTING HOENDERLOO

Sluiten