Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gên bestaan heeft. Die openlegging kan even kort als eenvoudig zijn. In jonger leeftijd meende ik de genezing van het bestaande ernstige , en wezenlijke, en hoogstbeklagenswaardige kwaad in Kerk en Godgeleerdheid en maatschappij grootendeels te mogen zoeken in de terugkeëring tot een vroegeren toestand; thans zie ik die genezing alleen denkbaar in den weg van voortgang naar een nieuwe (van God gewilde, bereide , beloofde) uitkomst. Eertijds stelde ik in de verdediging van heilige en dierbare waarheid het oude tegen het nieuwe; thans levert mij juist het nieuwe de middelen op, en geeft mij de wapenen in de handen het nieuwe; dat is: in hetgeen de geest des tijds voortbrengt of voort te brengen schijnt tegen de waarheid, die uit God is, meen ik juist den weg te hebben leeren onderscheiden, door welken in de gevolgen die Waarheid heerlijker en voller en onvermengder eenmaal uitkomen moet.

Het is in deze richting van gedachten, het is in deze in mij telkens meer bevestigde overtuiging, dat ik van 3834 tot 1840 mijne Beschouwingen over Godsdienst en Schriftverklaring in het Tijdschrift, hierboven reeds herinnerd , heb nedergelegd. Het is in den zelfden weg, dat ik ook tegen het Leben Jesu van sthauss, niet door terugvoering van vroegere stelsels en uitleggingen over de waarheid en overeenstemming der Evangelieën , maar door een geheel versch en, ik mag zeggen, onbevangen Schriftonderzoek mijne sedert in het licht gegevene Voorlezingen bewerkte. Het is naar even hetzelfde beginsel, dat ik thands beproeven ga, mijn gemoed en consciëntie voor God en den naaste te kwijten , door in den strijd over de leer en noodwendige strekking van het Tijdschrift: Waarheid in Liefde, openbaar en onbewimpeld mijn gevoelenuit te spreken.

Sluiten