Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest stellige, uitspraken en onderwijzingen van jesus zeiven en Zijne Apostelen aan de Gemeenten verkondigd en voor de wereld uitgeroepen.

Het bestek dezer plaats laat de behoorlijke uiteenzetting van de eerste dezer bewijsmanieren (zeker niet de minst overtuigende in kracht en innigheid!) met de vereischte uitvoerigheid niet toe.

Uit de menigte derhalve der plaatsen van het Nieuwe Testament, waaruit de tweede soort van bewijsgronden geput wordt, vergenoegen wij ons met de aanvoering of herinnering van eenige weinige, bij welker onderzoek een iegelijk met zijn verstand ook zijn hart en geweten ondervrage I

Zonder schroom durft in het midden der volle verlichting, waarop onze tijd aanspraak maakt, de belgder van Christus als waarachtig God, Kritiek enUitlegkundé daarbij ter getuigenis roepen, of tot tegenspraak uitdagen, bij de aanvoering van plaatsen als de volgende:

Joh. I: 1. In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Omtrent de echtheid der plaats en hare lezing is geen twijfel, of zweem van onzekerheid. 1 Handschriften ,. uitgaven, oude en nieuwe Overzettingen, zijn ' daaromtrent volmaakt eenparig. De zin is met geene mindere zekerheid uit te maken. Het Woord (dat later vleeschwerd, jesus Christus , de Eeniggeborene, Joh. 1: 14) was in den beginne bij God en was God (x«i öeï? ?v b Xêyof). Die uitdruk-

in mijne , deien winter gehoudene en voor de pers gereed liggende , doorlezingen over het Oude Testament.

1 Mei de conjectuur van den Sociniaan artemoniüs , die hier, tegen alle H. S. en bronnen aan, $eov voor {f<j$ wilde lezen , durft thands wel niemand meer toot den dag komen.

Sluiten