Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb mijn gevoelen over de leer en geaartheid van het Tijdschrift: Waarheid in Liefde opengelegd. Van hetgeen, waarop ik in het belang der Waarheid, in het belang der Nederlandsche Kerk, in het belang des Vaderlands en van zijn opkomend geslacht, oordeelde te moeten opmerkzaam maken , heb ik niets achtergehouden.

Zoo ik waarhéden gezegd heb, die de toets van Gods Woord, die de toets van een onpartijdig onderzoek als in de tegenwoordigheid van Hem, die de nieren proeft, kunnen doorstaan, — dan meene niemand, dat die stem door de klanken, het zij van Academische Serenades, of van lofprijzende Dagbladen en Tijdschriften kan worden overdekt. Geene vereenigde verklaring van Stadgenooten , hoe achtenswaardig anders door betrekkingen of hoedanigheden, zal in staat zijn dat geen tot Evangelie te maken, wat uit Gods eigen Woord bewezen wordt met dat Evangelie in strijd te zijn. En al vereenigden zich ook alle machten en krachten der aarde, Leeraren en Hoogleeraren , Academiën en Synoden, Overheden en Regeeringen, om te beweeren , dat een ander dan God zelve onze Zaligmaker was in het vleesch, — dat in het Evangelie een andere verzoening verkondigd wordt, dan die tevens aan Gods recht en aan Gods liefde voldoet, — zij zouden beschaamd worden in den dag die alles openbaar maken zal, zij zullen schipbreuk lijden op dien eenen onverzetbaren rotsgrond voor de eeuwen: Daar staat geschreven. ?hjf»w

Sluiten