Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsluiten, als welke niet alleen in Engeland, Duilschland , Zwitserland, Frankrijk door zeer velen, maar ook in ons land door sommigen (men denke aan overdorp , le roy , laan , engels , en anderen) gekoesterd worden , die tévens ten aanzien van de overige: waarheden het geheel met onze Formulieren houden.

Het geldt hier eigenlijk een groot en dierbaar beginsel , tegen allerlei richting der dwaling, tegen over Rome en Groningen in het bijsonder: de allervolstrektste genoegzaamheid der Heilige Schriften. Die wenschen wij, zelfs ten koste der Formulieren, waar het noodig zij , door onze in alle de waarheden met ons vereenigde Broeders in den meest uitgestreksten zin en kracht op den voorgrond gesteld en gehandhaafd te zien. En waarom zouden wij (de Heere uit den hemel medewerkende ') van die tot alles genoegzame Schrift niet dat gene onmiddelijk verwachten, wat sommigen onzer zich van eene krachtige handhaving der Formulieren beloven? Waarom zoude de Schrift minder vermogen, waar het herstel kerkelijk beoogd wordt, dan voor de behoefte van den enkele? Niet alleen de heiligheid van het Protestantsche beginsel, maar ook de bewustheid zelve die wij hebben dat de leer der Hervormde Eerken waarheid naar Gods woord is, behoort ons op het stuk der Formulieren zoo vrijgevig mogelijk); te doen staan. — Ja, door het meest ruime vertrouwen , onmiddelijk , op de kracht van Gods eigen Woord, dat levend en tweesnijdend zwaard hetwelk doordringt tot de verdeeling der ziel en des geestes, en een oordeeler is der gedachten en der overleggingen der herten 2,

1 Mare. XVI: 20. * Heb. H: 12.

Sluiten