Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Hem , gezegd heeft: Ken uwe ongerechtigheid ! aldaar, zoo wij met beschaamdheid en tranen voor Hem mogen erkennen en belijden, wat een iegelijk onzer van ontrouw en zonde tot zijnen last heeft, zelfs dat begrip tot richtsnoer genomen, waarin hij waarheid, leven , zaliglltód voor anderen en zich zeiven zoekt; — aldaar, zoo wij met het hart van wederzijde mogen beseffen wat in ons en voor God die plage des harten, die zonde is, van welke onze ziel de verlossing zoekt; — zal er dan tusschen U en tusschen ons wel verschil kunnen blijven over hetgeen Hij volbracht heeft, over hetgeen Hij is, van wien tot ons gezegd is: Een iegelijk die den naam des Heeren Jesus zal aanroepen, zal zalig worden!

Sluiten