Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelium te verkondigen. Bij ons is veel donkerheid, veel levenloosheid, maar ik kan niet ophouden te danken dat ik in Groningen en niet in Italië ben geboren."

Kennismaking met Blumhardt. ')

15-8-33 Boven op een hoogen berg ontmoetten wij den kandidaat Blumhardt, neef van den Director der Missionsanstalt en zelf ook Lehrer bij dit Instituut, een allerliefst eenvoudig mensch, zoo warm en hartelijk ingenomen met Jezus, en om Hem met de leden des ligchaams."

Christus het Middelpunt.

15-8-33 "^5 hebt gelijk dat de omgang met broeders een heerlijke zaak is ons tot opbouwing en versterking gegeven, ja het is zoo, maar dan moet toch ook, zoo als hier, 2) Christus de Hoofdpersoon zijn en niet de bevindingen des leerlings de eerste plaats in de samenkomsten wegnemen."

Thuiskomst.

31-8-33 «Met een woord wilde ik U onze behoudene terugkomst melden en dat Gods genade ons ontelbaar veel-goeds ook in de laatste dagen verleende. Wij verlangen nu zeer U te zien, zoudt gij niet eens een paar dagen kunnen overkomen — ?

Gemeenschap.

4-9-33 "ïa m°gten wij altijd meer onze vereeniging met Christus gevoelen en daardoor nauwer aan elkaar verbonden worden, daardoor vreugd hebben, die onder alles bijblijft."

*) Johann Christoph Blumhardt, van 1830—37 Lehrer aan de Zendingsschool te Bazel.

2) te Bazel.

Sluiten