Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Band met Da Costa.

17-2-34 „Wij lezen druk in Da Costa's Handelingenx) om ons eenigermate schadeloos te stellen voor het niet zien."

20-2-34 „Zeg hem met hoeveel nut wij zijn woorden in de Handelingen lezen, hoe hartelijk wij hem liefhebben."

Wij en de wereld.

27-2-34 „De drukte onder de Haagsche wereld is ontzaglijk. Diners

en partijen zonder ophouden Mogten wij en allen die

Christus kennen, des te meer in de biddende overdenking van Zijn lijden bezig zijn. Wel ellendig, dat ik dagelijks de wereld beschuldig en nogtans zelve zóó koel ben."

De Afscheiding.

17-3-34 „In Groningen is een oploop geweest, bij gelegenheid dat Ds. de Cock zich in de stad vertoonde. Mogt hij bij God wijsheid zoeken en zich niet al te zeer hechten aan de raadgevingen van menschen, die ook aan zijn kant zeer opgewonden zijn."

19-4-34 „Het vonnis over Ds. de Cock hadden wij vernomen: ik heb het niet anders verwacht. Moeder schrijft: op het zelfde uur dat een ander predikant voor stoelen en banken in de kerk te Ulrum preekt, spreekt de Cock voor een talrijke schaar die tot buiten de deuren staat. Hij ondervindt vele bewijzen der hartelijke liefde van zijne gemeente en meer verwijderde broeders. Mogt de uiterlijke verdrukking aan zijn hart worden geheiligd; ik vind veel ijver in zijne woorden, maar de laatste verzen van 2 Tim. II zijn toch ook niet tevergeefs in den Bijbel.

*) I. da Costa: „Voorlezingen over de Handelingen der Apostelen. 18261827.

Sluiten