Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijke zaken, zoo tegenstaat.... Zij twisten over geene waarheden, maar nemen ze kinderlijk aan. Och dat wij ook nog eens één hart en ééne ziel mogten worden met allen die in ons land den Heer aanhangen."

„Omdat men sliep "

14-6-36 „En toch is het nu nog zooveel beter dan toen men, weinige jaren geleden nergens over twistte, omdat men sliep; velen worden nu wel wat onzacht geschud, maar zij worden toch wakker, o mocht het zijn dat velen levende leden werden."

Vervolging tegen de Afgescheidenen.

13-7-36 „Als ik die vervolgingen lees, dan breekt mij 't hart en ik word gedrongen om tot God om hulp te roepen voor ons land en Koningshuis en Kerk."

Doorwerking van het Réveil.

28-12-36 „Veel goeds, veel zegen, zien wij om ons heen; harten die verleden jaar en voor twee jaar alles zochten in de wereld, vragen naar Hem, wiens gunst ons beter is dan 't leven. Onuitsprekelijk is het wanneer daaronder zijn die wij zeer liefhebben — niet ons o Heerl maar Uw Naam alleen hebbe de eer eeuwiglijk en altoos!"

Verdiept zondebewustzijn.

9-2-37 „Als Hij met mij in 't gericht treedt, is alles verloren, zou alle hoop weg zijn, maar 't handschrift is verscheurd. Loof den Heere mijne ziele!"

6-3-37 ((Die hardheid en ondankbaarheid van mijn hart, dat is akelig, geen mensch zou in het hart van een ander kunnen peilen, zonder zich met afschuw om te keeren, dat is wel

369-111

Sluiten