Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6öc\\

en

_ ^ . 'ft een veRQelijkinq

' I "% VAr» Qepmaanschi

I . I VI 1 en isuaëlitische

v' I 1 V/ rX. C% Religie

öoor ör k. h. miskotte

GEBONDEN ƒ5.25

Dit nieuwe boek van Dr Miskotte behandelt het brandend actueels vraagstuk van onzen tijdl

Het bewijst een grooten dienst aan hen, die beseffen, dat er in d« wereld een strijd gevoerd wordt om laatste waarden, heidendom er openbaringsreligie (christendom), Edda en Thora. Het bevat n.1. eer poging om tot den geestelijken achtergrond der dingen, die in hei tegenwoordige Dutischland en elders gebeuren, door te dringen. Hel herkent het menschtype, dat openbaar wordt in den totalitairen volksstaat als een variant van den heiden. Het tracht tot objectieve klaarheid te komen over de vraag wat heidendom is, en wat in het bijzonder het Germaansche heidendom is.

INHOUD

i inleiding r u r

II REKENSCHAP cen

III IN DEN BEGINNE: Chaos en Schepper OVer de Crisis

IV HET WORDEN: Kosmologie en Geschie- u/a^rin u/i denis waarin wij

V HET LOT: Schicksal en Raad Gods Staan

VI DE DEUGD: Heldendom en gerechtigheid ..._|

VII DE WEERSTAND: Loki en Satan en We'

VIII het generzijds: Walhalla en Paradijs 6en

IX DE VOLEINDING: Godenschemering en wraralrlrrlelr

Messiaansch Rijk vvere/acr/515

x tweespalt en afval van geestelijke

XI SYNCRETISME

XII DE SCHEIDING DER GEESTEN TOTailTeiT.

V.

In den Boekhandel verkrijgbaar en bij den Uitgever

G. F. CALLENBACH N.V. — NIJKERK.

Sluiten