Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏIKEIIKSIQ®

OP HET

Kerkelijk Slagveld.

(SCHETS VAN HET STANDPUNT DER GEREFORMEERDEN IN DE NED. HERV. KERK TEGENOVER DE VERSCHILLENDE KERKELIJKE PARTIJEN VAN DEZEN TIJD.)

DOOR

A. J. W1STHOFF,

predikant bij de Nederlandsch Gereformeerde gemeente te Qorinchem.

'V

TWEEDE DRUK.

B. J. DE BOER Gz,

firma C. Scliouk, Gorincheiri.

Sluiten