Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missen om ons zoo hooghartig te verwerpen waar in ieder opzicht schier in hunne kerk zich dezelfde sporen van verwoesting vertoonen die in de onze zoo diep zijn ingekankerd.

Er is zeker in de Herv. kerk ontzettend veel verwarring; wie onzer zal het tegenspreken. Maar behalve dat ze in een abnormalen toestand verkeert, is ze zeer groot en de voortzetting van een kerk van zeer ouden datum: Twee zaken die in regeering en bestuur van zelve vaak eigenaardige moeielijkheden met zich brengen. De afgescheidenen hebben met die zwarigheden niet te worstelen. Nog geen halve eeuw in leeftijd telt hun kerk en door haar weinig talrijke gemeenten is het geheel gemakkelijk te overzien. En zou het nu nogthans niet een stelling zijn door de ervaring gestaafd, dat, waar ze zich blind turen op onze ellende en hoe langer hoe meer in eigengerechtige zelfgenoegzaamheid wegzinken, door ons deze smaders mogen worden afgewezen met het snijdende woord: „Geneesmeester genees u zelve." Als zij met innig leedvermaak daar smalen op een verrotte kerkelijke organisatie waardoor het mogelijk is dat te Vrouwen-parochie in 10 jaar niet kon worden beroepen, waardoor geen einde komt aan de Moerdijksche kwestie , waardoor recht in onrecht werd verkeerd, gelijk in de Dortsche — of waardoor subjectieve willekeur met de reglementen spot, gelijk in de Gorinchemsche aannemingskwestie enz., dan roepen we hen tot de orde en vragen of het schandaal te Nieuw-Amsterdam, waar do politie moest tusschenbeiden treden opdat de twistende leden der Chr. gereformeerde gemeende niet handgemeen zouden worden — dan van zooveel orde en van een krachtige organisatie getuigt; dan vragen we hen of de

Sluiten