Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gaat niet aan in een publiek geschrift dit onderwerp verder te bespreken en voor- en tegenstanders begrijpen mijne bedoeling volkomen bij deze eenvoudige herinnering. Als ik over de hooggeroemde handhaving der tucht bij de chr. geref. hoor spreken, dan denk ik aan een spotprent ten tijde der Pincoffs-catastrophe.

Daar zag men aan de ééne zijde Pincoffs beladen met zakken gelds rustig en ongemoeid in een coupé der le classe stappen en aan den anderen kant een arme drommel die door den honger geprangd een brood uit een winkel had gestolen, door vier verwoede dienders achtervolgd naar het kerkerhol sleuren!! Wellicht acht deze of gene dit portret met te schelle kleuren geteekend, de hoofdvraag is maar deze: is het onjuist? Die ooren heeft om te hooren die hoore! Beter een oprechte bekentenis van onmacht dan een kunstmatig vertoon van ingebeelde kracht, dat . geldt ook van de christelijke tucht.

c. Ik heb het gewichtigste bezwaar tegen de broeders der scheiding nog niet genoemd. Mijn laatste en gewichtigste bewijs voor de waarheid dat alle gebreken schier die de Herv. kerk in het groot aankleven, in de Chr. geref. reeds 'meer dan in beginsel aanwezig zijn, zal tevens tot rechtvaardiging dienen mijner stelling dat wij op ons standpunt winst zouden kunnen doen, door een deel der Chr. gereformeerden weer met ons een te zien worden, maar dat een ander talrijke fractie onder hen theologisch niet met ons homogeen kan heeten, omdat ze niet meer op den bodem der belijdenis staat.

Hoe verrassend snel kunnen de omstandigheden verlceeren! Nog geen 50 jaar geleden was de groote reden

Sluiten