Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zei ven wandelen op een schadelijken weg ten opzichte van het herstel onzer diep verbasterde kerk, hoe ze op menig punt op bedenkelijke wijze de grondslagen van het historisch geloof hebben ondermijnd, zij het dan ook zonder het te willen, maar toch zóó'dat het ietwat harde woord „kwartiermakers van het modernisme" wel eenigsins op hen past. Als het ons te doen is om de zegepraal der waarheid , is de besliste piediking der waarheid beter verweermiddel tegen de modernen dan een ïjdel vertoon van consequentie door maatschappelijk met hen te breken; mocht het besef, dat allen die den Christus liefhebben, één behoorden te zijn, krachtig worden opgewekt, ook bij de ethischirenische broeders „misschien beleefden we dan nog de blijde dagen dat zij die met ons over den persoon van Christus genoegzaam eenstemmig denken, ook ons of liever de belijdenis bijvielen, ten opzichte der vragen: „Welke is de weg tot Christus?" en „Hoe moet de kerk worden geregeerd ?"

Dat geve de Heere.

We gaan nu over tot een kort overzicht der evangelische partij.

Sluiten