Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4.

De Gereformeerden en de Evangelischen (synodale partij).

Als iemand een vijf en twintig jaren geleden den arbeid had willen verrichten die ik ter hand nam door het schrijven van dit overzicht, dan had hij aan de partij aan het hoofd dezer § genoemd en aan die der modernen de grootste plaats moeten inruimen. Juist het tegenovergestelde is de eisch der tegenwoordige omstandigheden. Kort kunnen deze partijen worden besproken in ons overzicht, omdat hare macht is gebroken en de rol door haar op kerkelijk gebied vervuld, bijna is afgespeeld. In de Kerkelijke Courant kon men het voor eenigen tijd lezen hoe de redacteur toegaf dat de evangelische partij in hare tegenwoordige gestalte ten ondergang neigde ; hij trooste zich echter hiermede dat „de welgezinden" van de meest nabijkomende partijen zich zouden aaneensluiten tot eene nieuwe middenpartij.

Het is letterlijk een wanhopige poging, van deze richting te willen zeggen waarin liet zwaartepunt harer theologie te zoeken is. Zij die tot haar behooren, zijn op het kerkelijk slagveld slechts waar te nemen als nevelachtige figuren. Het is me altijd voorgekomen

Sluiten