Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en meer blind is dan die van een jongeling jegens zijne bruid. Bewijs hen de treurige politiek der synode uit hare handelingen van de laatste jaren ze zijn onvatbaar voor dien indruk. Wijs op de monsterlijke rechtsspraak in de Dordsche quaestie die in lijnrechte strijd is met het oordeel over de Middelburgsche in een soortgelijke zaak, vestig hun oog op de „rariteit' hier te Gorinchem vertoond, dat een predikant wiens leerlingen volgens eenparig getuigenis van vijf ouderlingen zijn afgewezen wegens gebrek aan kennis, toch twee dagen later elders zijn aangenomen zonder dat tot hiertoe naar deze geschiedenis door de bevoegde kerkelijke autoriteiten eenig grondig onderzoek is ingesteld, hoewel het toch een paal boven water is dat één der partijen onwaarheid spreekt — breng hen te binnen dat de keikeraad van Ommen is geschorst— omdat hij zijn plicht deed en zooveel meer van dien aard — het zal u niet baten want steeds zal hun antwoord uitvallen in een trant die u herinnert aan het „groot is de Diana der Epheseren.'

De evangelische richting levert de mannen waaruit het synodale hout wordt gesneden en terwijl de gemeente met even groote snelheid als beslistheid zich tegen hun streven heeft verklaard — getuigen de weinige beroepen die op de mannen dezer richting nog worden uitgebracht — openbaart hunne macht zich nog in de dominokratie van een aanmerkelijk deel onzer oudere predikanten. Dat geeft den sleutel tot het raadsel hoe in de Herv. kerk deze minderheid de meerderheid kan regeeren en tyranniseren omdat het stelsel van getrapte verkiezingen den invloed der veranderde partijverhouding eerst zeer langzaam in de hoogere besturen gevoelen doet.

Hoewel deze richting die ons bij uitstek vijandig is

Sluiten