Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ze met teedere liefde had gekweekt, haar weldra naar de hartader staken. Zal het noodig zijn te herinneren dat modernen van weleer, als Domela Nieuwenhuis , Van Vloten, Pierson, de talentvolle Deventersche schrijver onder den naam van Jan Holland bekend enz., de grootste vijanden werden der moderne theologio; dat het ontwikkelingsproces der moderne theologie zoo spoedig een ontbindingsproces werd, ze heeft het vooral aan die ondankbare zonen te wijten.

Toen de moderne theologie de sluizen des twijfels wijd had opengezet, was er eindelijk geen menschelijke macht meer in staat ze te sluiten van wege het groot „verval" van ontkenning dat er voorstond.

Hoe klein is het getal jaren dat er tusschen het ontstaan der moderne theologie en het tijdstip van haar tegenwoordig verval inligt. Op mijn nog jeugdigen leeftijd heb ik bij eigen aanschouwing het tijdperk van haar grootsten bloei gezien en nu is de zon van haren voorspoed reeds diep ter westerkimme gedaald. Het is de meesten bekend hoe 20 a 25 jaren geleden de corypliaeën der moderne richting met toejuiching werden begroet en als op de handen werden gedragen door al wat beschaafd en ontwikkeld heet. Door dien zuiveren godsdienst in het leven los van alle doodende vormen, zoo sprak men , zou nu eindelijk de zuivere godsdienst van Jezus na achttien eeuwen eerst worden gekend. De nieuwheid trok voor een oogenblik aan, maar hoe ras bleek het dat de schets door Dr. Kuyper voor eenige jaren gegevenaangaande het modernisme als boeiend schoon, naar vaste ivet verschenen, maar van werkelijkheid ontbloot — den aaid van dit verschijnsel treffend wedergaf. In een tijd van doodelijke matheid op gees-

Sluiten