Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overstaande zich op haar erve gaan nestelen en zoo langzamerhand liet scherp begrensd program der universiteit als specifiek gereformeerd thans alom bekend, langzamerhand op den achtergrond wordt gedrongen. Zulk een manier van annexeren is meer in practijk gebracht van de zijde dergenen wie het aan kracht faalde om openlijk den aanval te kunnen doen.

Yoor het oogenblik bestaat dat gevaar nog wel niet, maar beslist noodig zal het zijn voor de toekomst, dat ook de „vrije universiteit" in haar isolement hare kracht steeds blijve zoeken. Ten allen tijde is het verkieselijker geweest door des noods te duidelijk zich uit te spreken de halfslachtigen uit te drijven zoodat ze zuchtend zeggen: „deze rede is te hard, wie kan dezelve hooren," dan door eenige toeschietelijkheid van welken aard ook aan te lokken, mannen door wier toetreden de numerieke meerderheid wel wordt vergroot maar de beginselen zelf in gevaar konden worden gebracht. Nog eens herhaal ik voor het oogenblik bestaat die vrees niet maar als over 20 of 25 jaar de tegenwoordige hoofden door anderen worden vervangen zijn nu reeds krachtige dammen noodig om buiten te houden al datgene wat in sympliatie, prediking of denkwijze maa» eenigsins naar het ethisch-irenisch standpunt gelijkt.

Laten we voorts bij alles in ons isolement onze kracht zoeken ook in gemeentelijke zaken. Zoeken we toch niet langer denkbeeldig onze kracht te versterken door bondgenootschap met ethisch-irenischen.

Overwinningen op die wijze verkregen, zijn profetien van toekomstige nederlagen. Kunnen we alléén den strijd niet winnen, welnu, dan zal in stil zijn en vertrouwen onze sterkte moeten zijn totdat de Heere betere tijden beschikt. Zelf moet ik met droefheid bekennen meer dan eens tot de verkiezing van ethisch-irenischen te heb-

Sluiten