Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSCHETS

VAN

JOHN BUNJAN.

.§P

f EZE verheven en godvruchtige droomer, die honderdduizenden tijdens zijn leven en na zijn dood door zijne onnavolgbare werken onder de beademing des Evangelies bracht of tot een eeuwigen zegen mocht verstrekken, was de zoon van een Engelschen ketellapper, die er geen vast verblijf op nahield, maar toch — als hij ïn een dorp of stadje toefde, — dan het meest in Elstow woonde. Elstow telde in het jaar 1628 ongeveer 50 huizen en was alles behalve door schilderachtige natuur of romantische ligging opmerkelijk, 't Bezat uitwendig niet de minste aantrekkelijkheid; maar 't behaagde God daar een groot man en een uitnemend werktuig zijner genade op te kweeken, en daarom blijft ook die plek gezegend.

Sluiten