Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSCHETS VAN JOHN BUNYAN.

De kleine John in het jaar 1628 geboren, vergezelde vader en moeder en de overige familie van stap tot stap, 't zij op moeders arm of in den wagen neergelegd te midden van het ketellappers gereedschap. Met de meest woeste menschen ging hij daarna om, en onderscheidde zich weldra zelfs onder deze als een bijzondere ruwaard en woesteling. Op een armschool gedaan kon hij het nauwelijks tot het lezen gebracht hebben toen hij de studie reeds zat was, en al weer met de straatjongens op hunne heldendaden uitging. Zoo werd hij 17 jaar en nam dienst, 't Was in de dagen van Cromwel, die tegen het koninklijk gouvernement in verzet was gekomen; maar John Bunyan streed met de Eoyalisten. Zijn vloeken en lasteren en drinken zouden hem dan ook weinig geschikt gemaakt hebben tot een Puriteinsch soldaat. Bij de belegering van Leicester werd hij uit levensgevaar gered. Een post, dien hij betrekken moest, werd aan een ander opgedragen, en pas had deze dien betrokken of hij viel doou neder, door den vijand verwond. Dit maakte indruk op hem. Hij dacht. ¬Ľals ik eens gestorven ware!" Maar de indruk ging spoedig voorbij en hij was dezelfde van altijd.

Na den dienst te hebben verlaten vatte hij het handwerk van ketellapper weer op, maar leefde zoo ongebonden, dat liij thans in dagen niet voor den dag kwam, zich overgevende aan allerlei zonden uitgezonderd tegen het 7 e gebod. Zijne vrienden raadden hem aan in het huwelijk te treden. Het huwelijksleven zou hem aan huiselijkheid en orde gewennen. Vreemd genoeg was er een zeer zedig, ja godsdienstig meisje te vinden, die liefde genoeg voor den losbol had om een huwlijk met hem aan te gaan. Buiten hunne liefde voor elkaar bezaten de jeugdige echtelingen echter niets; alleen bracht de bruid twee godsdienstige boeken mee om 's morgens en 's avonds daarin te lezen. Met geleende en geborgde spulletjes betrokken zij een

Sluiten