Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRIJVING DER FEESTPLAAT:

11 HEILIGE: 001106.

-tact. —

Moeilijk was het voor den teekenaar een eenigszins geleidelijke voorstelling te geven van al de feiten en waarheden in den » Heiligen Oorlog" allegorisch of zinnebeeldig voorgesteld, en niet minder moeilijk is het daarvan eene beschrijving te geven, die de juiste indrukken weergeeft. Laat ons van onderen af aan beginnen.

Onder aan de plaat ligt een slapend vrouwenfiguur te midden van rozen en leliën, door engelen bewonderd en bewaakt (19). Dat is eene voorstelling van Menschziel zooals zij uit de hand van haren schepper El-Schaddaï (God Almachtig) voortkwam. Rein en heilig, schoon en zuiver, het beeld Gods dragende en zijne vermaking. Om haar eenmaal in verband met een oorlog te brengen wordt door Bunyan de mensch, of beter nog de menschheid in haar geheel, voorgesteld als eene stad, met vijf poorten: oor poort, oogpoort, mondpoort, voelpoort, neuspoort. De

Sluiten