Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

Artikelen uit de „Heraut."

De oproeping door de HH. Harting aan hun landgenooten gedaan, om zich tot gemeenschappelijke bestrijding van het schoolverzuim te vereenigen, was van alle zijden met vreugde begroet en had, zoowel bij particuliere corporatiën als bij onze periodieke pers, luiden weerklank gevonden.

En geen wonder!

Wie toch schrikte niet op bij het hooren van het colossale cijfer van honderd dertig duizend kinderen onzes volks, die op de scholen van ons lager onderwijs worden gemist. Ook al geeft men de tegenwerping toe, dat van dit cijfer toch de dubbele categorie van vthuis"-leerende en ,,ziekelijke" kinderen, minstens op een 25,000 te begrooten, moet worden afgetrokken. Ook al wil men het den heer van der Heim nazeggen, dat deze statistieke opgaven z66 weinig te betrouwen zijn, dat ze met den naam van „lengen" kunnen bestempeld worden. Dan nog. Ook al slonk het monstercijfer tot op de helft weg, dan nog vraag ik, of ons Hollandsch hart niet voor de eer onzer natie gevoelt, dat deze kanker niet ongebreideld voortwoeden mag. Vooral zoomen weet, dat in 1852 de officieële opgaven nog slechts een

Sluiten