Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Staat leiden zal, met innerlijke noodzakelijkheid tot schoolplichtigheid voert.

En nu vragen we, zonden we met die mogelijkheid voor oogen aan het Schoolverbond deelnemen? Konden we dat, wetende dat schoolplichtigheid onder deze ivetgeving voor ons, met opheffing van gewetensvrijheid gelijk zou staan?

Men heeft de sterkste teekenen van afkeuring gegeven, toen de woordvoerder der Christelijk-nationalen op „gevangenis" als finale van het treurspel wees.

Had men tot die afkeuring recht?

Men hebbe dan de goedheid in een der vele bladen, waarover onze tegenstanders beschikken, ons een categorisch antwoord te geven op de volgende vragen: *)

We zijn onder de vigeerende schoolwetgeving, en bij eene nieuwe landswet wordt schoolplichtigheid ingevoerd. Van deze onderstelling gaan we uit.

Zult ge dan bij wetsartikel hem van schoolplichtigheid ontheffen, die verklaart om des gewetenswil zijn kinderen niet naar de openbare school te kunnen zenden?

Waarschijnlijk zegt ge: //neen," want luiheid en eigenbaat zou zich achter het schild der gewetenskwestie verbergen.

Wat dan? Grij zult hem zeggen: richt dan een bijzondere school op.

Maar de man is onvermogend. In de plaats zijner woning vindt hij slechts een enkel huisvader, die met hem een bijzondere school wenscht. Er is dus geen bijzondere school, en onder de tegenwoordige wetgeving kan er geen komen.

1) Dit antwoord bleef dusver uit.

Sluiten