Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wilt ge datgene, wat ons onderwijs dooden zal, helpen bevorderen? Zoo ja, hoe kunt ge ons dan vragen om mee te doen? Zoo niet, stel ons dan gerust, en schrijf net m uw grondslagen.

Van afschaffen van kosteloos onderwijs was geen sprake. Alleen „bevorder het niet", vraagden we, door uw verbond, zoo ge ons aan uw zijde wilt zien.

Ons amendement had dus geen andere strekking, dan e vraag: Geef ons den waarborg, dat we door toetreding geen zelfmoord begaan.

En dien waarborg gaf men ons niet!

Op de artikelen der pers, die onze houding bespraken, antwoorden we m een volgend nummer. We hopen dan m een onzer radicale bladen een eerlijk antwoord, voor geen tweeerlei uitlegging vatbaar, op onze vragen gevonen te hebben, om ook daarop te kunnen letten. Vooraf echter nog een woord tot besluit over de vergadering

En dan vragen we of de mannen der humaniteit het ïumaan achten, dat een overgroote meerderheid de minderheid nauwelijks laat uitspreken: haar als ze haar gedachten bij name noemen durft, met gesis en gefluit begroet en een oogenblik zelfs het voortgaan in het spre;en lelemmert ? We dachten dat aan een ridderlijk debat juist lijnrecht tegenovergestelde eischen door ware humaniteit werden gesteld.

Zeer betreuren we het, dat de regelings-commissie den uur der vergadering op eenige uren bepaald had. Voor zu een discussie waren minstens een tweetal daqen geweest. Nu is juist door de gejaagdheid der

Sluiten