Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II*.

Gaarne plaatsen wij bovenstaand schrijven van Ds. Namys. Het is ons een ware vreugde, dat hij ons, en niet

vroeg ' 0m °PUemi^ Van sch"Jven

Ook al blijft zijn houding, vooral de aanneming van iet lidmaatschap der commissie ons bedroeven, toch is het ons goed uit zijn eigen mond te hooren, hoe hij

deTemT V, Z'Jn ^ christdiil geweten en met

de gemeenschap, waarin hij met zijn broederen staat te

kunnen rijmen. Er i dan ook o. i. wel gebrek aan d^rgeen sprake zijn. ap kan

In onze artikelen over Schoolverbond zijn de gronden waarop onze meening steunt, ook tegen de hier aange-

ZfloT T 7* mb nieuwe

w ! V00^zettmg van het debat dus ijdel zijn. W at ons alleen overblijft is

Eene vraag aan D*. Nahuys:

Waarom zijt ge als afgevaardigde van de Hulpv Zeist voor Chnst Nat. Schoolonderwijs niet gekomen'p 0Te rgadenng Juist waar uw meening van die uwer broeren verschilde, was komen plicht geweest. Wel de le-

uitYet vlÏÏtjgl^nteÏ T ^ ^

verwondering JitJ;

"" em de bladen du, t«,m om rijn.

Joo ge het stak v» D». Nahup will „vernemen, doet VnjC IJ ' maar Platst het dan geheel, en snijdt er

4

Sluiten