Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet een enkele phrase uit, die u bevalt, om wat tegen u is te verzwijgen. 1)

II".

//Mijn antwoord op uwe mij in de Heraut gedane vraag kan kort zijn.

//Des Dingsdagsavonds heb ik catechisatie. Mijn werk in de gemeente beschouw ik als mijne eerste roeping, waarbij al het overige moet achterstaan.

z/De Hulpvereeniging Zeist, voor Christ. Nat. Schoolonderwijs, had twee personen afgevaardigd, Mr. J. van Zanten en mij. Mr. van Zanten is Dingsdagavond 26 October, op de vergadering geweest. Ook Zeist was aldus daar vertegenwoordigd.

//Eindelijk was het mij onbekend, dat de Hulpvereeniging Utrecht iets zou voorstellen, waarmede ik mij onmogelijk kon vereenigen."

Zeist, 15 Nov. 1869. Th. H. Nahuijs.

III.

De Nederlandsche Gedachten, N°. 11

z/Met de afstemming van het amendement-Kuyper was, ook naar mij voorkomt, de onmogelijkheid eener doeltreffende samenwerking beslist."

Zoo schreef ik, na de lezing van het niet wederspro-

1) Aan dit verzoek is voldaan, want geen der bladen nam er notitie van.

Sluiten