Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY.

Kerkelijk Weekblad

De uitkomst en het beloop der vergadering van het Schoolverbond, gesticht niet het doel om het Schoolverzuim tegen te gaan, is reeds algemeen bekend. Ik zal dus niet een verslag van die samenkomst geven, maar slechts enkele punten mededeelen en toelichten.

Als hoofdbeginsels werden op de Agenda gesteld:

1. Het Schoolverbond heeft ten doel, het bezoek der scholen, waar lager onderwijs gegeven wordt, door alle gepaste middelen te bevorderen.

2. Het verbond onthoudt zich zorgvuldig van alles, waardoor de godsdienstige meeningen van dezen of genen zouden kunnen gekrenkt worden.

3. Zij, die het lidmaatschap van het verbond aanvaarden, verklaren daarbij persoonlijk alles te zullen in het werk stellen, wat strekken kan om in hunnen bijzonderen kring de bedoelingen van het verbond te bevorderen.

Onze vrienden hadden voorgesteld, daaraan o. a. toe te voegen: „Bevordering van schoolplichtigheid en kosteloos onderwijs blijven, onder de vigeerende schoolwetgeving, hierbij uitgesloten."

z/Mocht derhalve, tengevolge van den stoot door zijn optreden aan de publieke meening gegeven, invoering der Schoolplichtigheid aan de orde komen, dan zal in zijn program algeheele vrijmaking der school steeds aan de invoering der schoolplichtigheid moeten voorafgaan."

Sluiten