Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lieer Yerhagen sprak van /eer-pliclitiglieid. Maar, de verplichting van opvoeding is reeds uitgesproken in het burgerlijk wetboek, art. 353; daaronder is ook het geven van onderwijs begrepen. Eindelijk bedoelt men dan ook eene wet, die voorschrijft de kinderen naar eene lagere school te zenden, met bedreiging van straf op overtredingen, en met bepaling van hoelang enz., afgewisseld, natuurlijk, met uitzondering voor vlugge en ziekelijke kinderen (tenzij men een eindexamen mocht stellen, om verlof te bekomen, de school te verlaten). Hoe men die wet klaar zou krijgen, begrijp ik niet; maar, dat zij het /twis-onderwijs vernietigen zou, is duidelijk.

Door zedelijke middelen, en niet door wettelijken dwang, worde het schoolverzuim tegengegaan. In het laatste geval zal men, even als met de verplichte koepokinenting, ook eene reden waarom verscheidene kinderen niet ter schole gezonden worden, het kwaad erger maken. Zulk eene wet zou meer dan één der vrijge-. zinden in den kerker brengen, althans met boete op boete bezwaren.

V.

De Nieuwe Goessche Courant.

t

Niemand zal het voorzeker verwondering baren, dat nog herhaaldelijk met belangstelling gesproken wordt

Sluiten